28 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στα Νοσοκομεία του Λασιθίου

Με την προκήρυξη 2Κ/2019 κατανέμονται οι θέσεις λοιπού προσωπικού στα Νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που υπάρχουν σε διοικητικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, σε υλοποίηση της δέσμευσης του Υπουργείου Υγείας για ενίσχυση των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται 28 θέσεις συνολικά, με 13 από αυτές να αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 1 το Νοσοκομείο Νεάπολης, 10 το Νοσοκομείο Σητείας και 6 το Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Με το συγκεκριμένο προσωπικό συμπληρώνονται εν μέρει τα κενά που δημιουργήθηκαν από την αποχώρηση εργαζομένων τα προηγούμενα οκτώ χρόνια, με την αναλογία 5 προς 1, που είχε σαν αποτέλεσμα την δραματική μείωση του προσωπικού. Αργά αλλά σταθερά και στοχευμένα, καλύπτονται τα μεγάλα κενά στον ευαίσθητο τομέα της υγείας για την ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος και την βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες.